Ringe-Nyborg Banen RNB - en del af Sydfyenske Jernbaner 1. september 1897-26. maj 1962

Banen blev anlagt som statsbane men drevet af det private Sydfyenske Jernbaneselskab (SFJ) indtil 1949, hvor DSB overtog driften til banens lukning. Banen blev nåede at blive knap 65 år. På strækningen fra Nyborg til Ringe var der stationer i: Lamdrup, Refsvindinge, Ørbæk, Ellested, Fjellerup og Ryslinge. Da banens anlægsregnskab var gjort op i 1902, stod den staten i 1.548.586 kr. En besparelse på 26.414 kr. i forhold til den beregnede sum. Fra Ringe fortsatte banen til Fåborg. Denne strækning blev åbnet allerede i 1882.

Print/export