Den 12. juni 1942 kl ca. 17 blev et persontog (tog (927) der var under indkørsel i spor 1 på Tolne station påkørt af et modkørende godstog (2018), hvis lokomotivfører havde overset det fremskudte signal og først da fyrbøderen så indkørselssignalet, der viste „stop“, indledte bremsning. Lokomotivpersonalet havde altså indledt bremsning efter stationens fremskudte signal, men det lykkedes ikke at bringe toget til standsning.

Godstoget - det såkaldte „fisketog“ - fra Frederikshavn var normalt gennemkørende i Tolne, hvor det skulle krydse persontoget. Da persontoget imidlertid var lidt forsinket, blrv indkørselssignalet for 2018 holdt på „stop“. Persontoget var næsten stadset, da dets lokomotivfører så godstoget komme mod sig med stor fartog råbte til fyrbøderen at de skulle springe af til hver sin side.

2 personer blev dræbt og 5 alvorligt kvæstet. Desuden blev flere personer lettere kvæstet og der opstod betydelig materiel skade på lokomotiver og vogne; vogne blev presset op mod stationskontorets ydervæg.

Print/export