Peberholm er en kunstig ø anlagt syd for Saltholm i Øresund. Peberholm blev anlagt til brug for Øresundsforbindelsen mellem Amager og Skåne idet øen skulle danne forbindelse mellem tunnelen under Drogden-renden (Drogden-tunnelen) i vest og højbroen i øst.

Peberholm blev bygget ved hjælp af materiale der blev til overs ved kompensationsafgravningerne under etableringen af den faste forbindelse. Navnet Peberholm er naturligvis dannet analogt med Saltholm.

På øen er anlagt en station, der ved transversaler gør det muligt for tog at passere fra det ene spor til det andet. Overgang mellem den svenske (tekniske) del af jernbaneforbindelsen til den danske sker ved Peberholms vestlige stationsgrænse. Dansk og svensk signalsystem er sammenkoblet således at den tekniske grænse kan passeres af tog uden standsning.

Ud over at være en fast støtte for Øresundsforbindelsen er Peberholm også et naturligt eksperiment. Der bliver ikke sået græs eller andre vækster på øen og det er meningen at plantevæksten skal ske ved naturlig spredning af frø. Yderligere håber man at måske meget gamle vækster skal kunne etablere sig på øen idet de kan have overlevet i mange millioner år i mudderet på havbunden. Øen er således under stadig overvågning af biologer. For at muliggøre et hurtigt indtog af planter har man brudt øens vandrette overflade ved at etablere mindre, vandfyldte bassiner samt stenhøfter lavet af sten hentet fra Øresunds bund.

Print/export