Betegnelse for jernbane med jernbanespor anlagt med sporvidden 1000 mm.

Print/export