Godsforbindelsesbanen ved København forbinder fjerntogssporene på Vestbanen med Øresundsbanen og Københavns Godsbanegård.

Banen forgrener sig fra fjerntogssporene ved en niveaufri udfletning øst for S-togs-stationen Hvidovre Fjern. Udfletningen betegnes Hvidovre Fjern Station og er en station i jernbaneteknisk forstand uden perroner eller passagerudveksling.

Sydøst herfor slutter banen sig til Ringbanen nær Vigerslev Allé T og løber parallelt med denne indtil den forgrener sig ved Vigerslev Station, der ligeledes er uden perroner eller passagerudveksling. I østgående retning fortsætter banen langs S-togs-sporene på Køge Bugt-banen mod Københavns Godsbanegård, og i sydgående retning fortsættes mod Sjællandsbroen, hvor banen slutter sig til Øresundsbanen ved Kalvebod station i en niveaufri udfletning. Vigerslev Station ligger nordøst for Ny Ellebjerg Station, og Ringbanen slutter for foden af Køge Bugt-banens perroner på Ny Ellebjerg, mens de to godsbaner fortsætter under perronerne.

Banen benyttes normalt kun af godstog. I ekstraordinære tilfælde er det dog muligt at anvende den til persontog fra Vestbanen, der derved kan ledes uden om Valby station og gennem godsbanegården til København H.

Strækningen indgår i den kommende fjerntogsbane mellem København og Ringsted via Køge. Den valgte linjeføring betegnes Nybygningsløsningen. Den indgik også i den fravalgte 5. sporsløsning. I forbindelse med anlægget, bygges nye perroner på Ny Ellebjerg Station, så fjerntog kan standse her.

Print/export