DSB type 1954 relæsikringsanlæg, fandtes i flere udgaver.

  • DSB type 1954 (54) er grundtypen til meget små stationer
  • DSB type 1954F (54F) - meget små stationer på enkeltsporede strækninger
  • DSB type 1954E (54E) - 1954-anlæg udviklet til fjernstyring - enkeltsporede strækninger

Type DSB 1954 (54-anlæg) var tænkt som et anlæg til små og meget små stationer på enkeltsporede strækninger; det første anlæg blev etableret på Tistrup (Tr) 1956. Det er i dag det eneste ikke ombyggede 54-anlæg.

Print/export