DSB Øresund

Indledt trafik på Kystbanen og Øresundsbanen til Malmø efter (på vegne af) DSBFirst 11. december 2011. Veolia overtager i Skåne efter DSB First.

Print/export