Breds første station omkring år 1900 Bred station Bd på den Fynske Hovedbane.

Da hovedjernbanen over Fyn blev anlagt 1865, blev den første station i Bred bygget, hvor skinnerne krydsede landevejen fra Vissenbjerg til Assens. Der skete en hastig udvikling i bymønstret, så bebyggelsen efterhånden strakte sig fra den gamle bondeby og langs med landevejen frem til området ved jernbanen, hvor der i løbet af få år blev bygget en kro, et bageri, et par købmandsgårde, en mølle, et mejeri og et teglværk. Det hele i perioden 1868 - 1895. Boligbyggeriet udviklede sig også hastigt i det, der kunne kaldes stationsbyen.

Da dobbeltsporet blev anlagt i 1910 blev der opført en ny og større stationsbygning - tegnet af Heinrich Wenck - ca. 200 m fra hovedgaden for enden af det, der blev til Stationsvej

Overfor stationsbygningen blev anlagt et ladespor til den stærkt stigende godstransport ad jernbanen. På ladesporet blev der dagligt hentet og bragt gods, der omfattede alt fra levende grise og foderstoffer til kul, koks og byggematerialer. Der blev også etableret bomme ved jernbaneoverskæringen, hvor der hidtil havde været en stor låge, som stationspersonalet lukkede på tværs af landevejen, når der kom et tog.

Bommene blev betjent af en ledvogter, der havde et lille hus at opholde sig i.

Stationsbygningen blev revet ned i 1976.

Se også

Print/export