Brabrand Bb station på Østjyske Længdebane.

I 1978 (10. april) blev det mekaniske sikringsanlæg af enhedstypen erstattet af DSB type 1972 og der etableredes fjernstyring fra Århus. Stationsbygningen blev nedrevet.

Print/export