18. juli 2001 Afsporing og brand i Howard Street Tunnel (Baltimore)

Et godstog med 60 vogne - heraf 8 med farligt gods - brød i brand formentlig som følge af afsporing inde i tunnelen - Howard Street, Baltimore, USA. Det lykkedes personalet at frakoble lokomotivet og bringe dette og sig selv i sikkerhed.

Print/export