Vestvolden (oprindeligt Vestenceinten) var en del af Københavns befæstning. Den blev opført 1888-92 som et ca. 13 km langt voldanlæg vest for København, strækkende sig fra Køge Bugt i syd til Utterslev Mose i nord.

Vestvolden var for sin tid et imponerende bygningsværk, med voldgrave, skanser, magasiner og underjordiske gange. Men den teknologiske udvikling under 1. verdenskrig bevirkede, at Vestvolden mistede sin militære betydning, og blev derfor nedlagt i 1920.

Nu benyttes området til rekreative formål.

Eksterne kilder/henvisninger
Print/export