Søren D Brandt 18. juni 1921 - 30. juni 2014

Som ny direktør for A/S Lollandsbanen ansattes i 1954 Søren D. Brandt, der havde en fortid ved Randers-Hadsund Jernbane, Frederiksværkbanen og Privatbanernes Fælleskontor.

I 1951 var han blevet ansat som regnskabschef ved de lollandske baner, og under hans ledelse fulgte i årene 1956 til 1970 en omfattende modernisering af Lollandsbanen. Først og fremmest foretoges en omfattende spormodernisering af strækningssporet, hvis skinner, der var fra årene 1908-25, var stærkt nedslidte. Det nye spor blev lagt med gode, brugte 45 kg/m skinner på nye bøgesveller i skærveballast i årene 1957-1967.

Alle mellemstationer fik nye relæsikringsanlæg, der var udbygget for en strækningshastighed på 100 km/t. Sikringsanlæggene blev koblet til en ny fjernstyringscentral på Maribo station, hvorfra toggangen på LJ blev styret fra 1965/66. Endelig anskaffede Lollandsbanen i 1965 fire helt nye motortog, Y-tog, fra Waggonfabrik Uerdingen i Tyskland. I 1984 anskaffedes yderligere tre Lynettetog.

Da Søren Brandt i 1988 gik på pension efterlod han en moderne jernbane med gode fremtidsmuligheder.

Print/export