'Roskildevej' ('sekundærrute 156') er en større vej, der løber mellem København og Roskilde. Vejens forløb går mere præcist mellem Rådhuspladsen i København og endte oprindeligt med Algade i Roskilde, der nu er blevet til en gågade. Dens anlæggelse blev påbegyndt i 1770 (som afløsning af den gamle kongevej) i Roskilde og endte i København i 1776. Indfaldsvejen til Roskilde og indtil Hedehusene hedder dog nu Københavnsvej.

Roskildevejen skulle forbinde dels de små bebyggelser på Vestegnen og Roskilde med hovedstaden. En forbedring af vejanlægget blev nødvendiggjort af bl.a. den megen trafik, der blev genereret i forbindelse med markederne på Stændertorvet.

I den sidste halvdel af 1900-tallet opblomstrede biltrafikken og man fandt anledning til at foretage en nummerering af de danske veje. Således blev ruten fra København til Esbjerg (med Roskildevej mellem Roskilde og København) navngivet 'Hovedvej 1' - siden 'Hovedvej A1'.

Da man begyndte at bygge Holbækmotorvejen skete det over flere etaper. Således kan man i dag se, hvordan motorvejen startede/sluttede i Roskildevej mellem Høje Tåstrup og Hedehusene/Fløng.

Andre Roskildeveje

Roskildevej findes også i Bording, Frederikssund, Herning, Hillerød, Holbæk, Kolding, Ringsted, Tune, Solrød Strand og Vejle. I byområder i umiddelbar nærhed af Roskilde er Roskildevej traditionelt den vej, som fra den pågældende by fører mod Roskilde. Længere væk, som fx. i Jylland, er vejnavnet blot opkaldt efter byen.

Eksterne henvisninger

*[http://hjem.get2net.dk/lighthouse/roskildevej.htm Albertslunds historie - Roskildevej] *[http://www.highways.dk/danmark/hovedvej1/ Highways.dk - Portræt af Hovedvej 1 fra København til Esbjerg]

Print/export