'Rendsborg' eller Rensborg (Tysk: Rendsburg) ligger midt i Slesvig-Holsten ved Kielerkanalen og Ejderen, som den gamle hærvej krydsede her. Byen knytter sig både til Sydslesvig og Holsten og har omtrent ca. 36.000 indbyggere. Med forstæderne Bydelstorp (Büdelsdorf), Fokbæk (Fockbek) og Borgstedt nord for Ejderen og Wester- og Osterrönfeld samt Schacht-Audorf syd for Kielerkanalen er indbyggerantallet omkring 70.000.

Byen, hvis oprindelige navn var Reinholdsburg, opstod i 1100-tallet på en ø i Ejderen. Øens tilhørsforhold til enten det danske hertugdømme Slesvig eller det tyske hertugdømme Holsten har altid været omdiskuteret. Efterhånden bredte byen sig hovedsagelig syd for Ejderen. Nord for Ejderen ligger den store forstad Bydelstorp (Büdelsdorf), hvis tilhørsforhold til Slesvig og dermed Danmark aldrig har været betvivlet. Bydelstorp er kendt for en tidlig støbejernsindustri, Carlshütte, ejet af den gamle sønderjyske slægt Ahlmann.

Rendsborg var det danske monarkis vigtigste fæstning efter København, og oprøret i Hertugdømmerne i 1848 begyndte i Rendsborg med prinsen af Nørs kup mod fæstningen og garnisonens overgivelse den 24. marts 1848. Efter Treårskrigen nedlagdes de store fæstningsanlæg.

Fæstningerne Nyværk og Kronværk blev anlagt af Christian 3. i slutningen af 1600-tallet. På fæstningens sydportal opsattes 1670 Ejderstenen med indskriften Eidora Romani Terminus Imperii (Ejderen, det romerske riges grænse). Stenen blev nedtaget i 1806, da det Tysk-romerske rige ophørte med at eksistere. Stenen findes nu på Tøjhusmuseet i København.

Centrum for Nyværk var Paradepladsen, hvorfra tropper kunne sendes til volde og bastioner omkring byen ad de gader, som stråler ud fra pladsen. På Paradepladsen ligger bl.a. kommandantboligen. Her døde Christian 7. i 1808 af et slagtilfælde angivelig lige efter at han havde set spanske hjælpetropper rykke ind i fæstningen. Fra det midterste vindue på bygningens 1. sal blev Frederik 6. udråbt til konge. På Paradepladsen finder man desuden fæstningens mægtige provianthus, fæstningens hovedvagt (nu restaurant) samt garnisonskirken, nu Christkirche.

I 1784 indviedes Ejderkanalen, som udgik fra Rendsborg og forbandt den sejlbare del af Ejderen med Kiel Fjord. Herved blev det muligt for mindre skibe at undgå den farlige sejlads omkring Skagen. Kanalen var et for sin tid imponerende stykke vandbygningsarbejde. I 1895 blev Ejderkanalen afløst af Kielerkanalen. Kanalen går lige syd om det egentlige Rendsborg, og har gjort byen til en vigtig havne- og skibsværftsby.

thumb|left|Svævefærge under Kanalbroen Rendsborg er et trafikalt knudepunkt med Kielerkanalen og jernbanebroen. Broens lange sløjfe omkring Rendsborg for at få togene op i tilstrækkelig højde (42 meter), inden de passerer kanalen er iøjnefaldende. Under jernbanebroen hænger svævefærgen, som transporterer biler over Kielerkanalen. Endelig er Rendsborg den eneste by ved Kielerkanalen, hvor man kan passere kanalen under vandet.

Byen har dansk skole (Ejderskolen oprettet i 1952), to danske børnehaver og dansk kirke. Den gamle Amtmandsgård bruges som dansk forsamlingshus. thumb|left|Christkirken i Rendsborg

Eksterne henvisninger
Print/export