En hektar (ha) er et areal på 100 meter × 100 meter, dvs. 10.000 m² eller 0,01 km². Der går med andre ord 100 hektar på en kvadratkilometer.

En hektar kan også benævnes en kvadrathektometer (hm²).

Hektar bruges ofte til at angive landområders areal.

Se også

Print/export