Et 'arboret' (afledt af det latinske arboretum = „sted med træer“) er en forstbotanisk have, der primært rummer samlinger af vedplanter, dvs. træer og buske af forskellige arter.

Arboreter kan opdeles efter forskellige specialer:

  • Et arboret med skovtræer hedder et forstarboret
  • Et arboret som kun består af nåletræer hedder et pinet
  • Et arboret med frugtbærende planter hedder et pomet
  • Et arboret med roser hedder et rosarium

Et af de tidligste arboreter i Europa er arboretet Arboretum Trsteno, som man finder ved Dubrovnik i Kroatien. Det oprindelse er ukendt, men det omtales allerede i 1492, da man konstruerede en akvædukt, der skulle forsyne det med vand. Akvædukten er stadig i brug.

Danmarks nationalarboret ligger i Hørsholm, og det blev oprettet i 1936 som en afdeling af Landbohøjskolen. Man udbyggede et allerede eksisterende forstbotanisk arboret på 4 ha, sådan at man fik rådighed over ca. 25 ha. Arboretet er i dag en samling med hovedvægt på planternes naturlige miljø, botanisk geografi, artsvariation, evolution og taksonomi. Desuden arbejder man med forædling af økonomisk betydningsfulde træarter.

I Danmark har vi i øvrigt følgende arboreter:

Se også
Print/export