Sentenser

  • Der er en fejl i problemet
  • Hører for langsomt
  • Kendsgerninger skal ikke stå i vejen for sandheden
  • Sandheden handler ikke om kendsgerninger, men er udtryk for konsensus
  • Konklusion er det sted hvor man blev træt af at tænke
Print/export