Taastrup station (første stationsbygning) 1888 med personale Taastrup station Tå på Vestbanen 1847-

Dobbeltspor S-bane Trinbrædt

Print/export