Under indkørsel til Roskilde station den 28. december 1992 blev nattoget „Natteravnen“ (tog nr 594 med liggevogne) afsporet i stationens vestlige ende. Ved afsporingen vælte lokomotivet (Mz 1437) og lokomotivføreren omkom. En passager kom lettere til skade og to blev behandlet for chok. Der skete betydelige skader på sporanlægget og på køreledningsanlægget og både lokomotivet og de tre forreste vogne af togets i alt seks vogne fik betydelige skader.

Lokomotivet var udrustet med ATC og ATC var netop sat i prøvedrift (18. december 1992) og det havde været muligt at anvende ATC fra Korsør frem til Roskilde. Lokomotivets ATC-system var imidlertid blevet udkoblet af lokomotivføreren under rangering i Korsør, og ikke siden genindkoblet.

Ved indkørsel til Roskilde station anvendte dette tog normalt spor 4, hvortil den højst tilladte hastighed var 140 km/t. På grund af tekniske vanskeligheder ved toget (gentagne problemer med at holde lokomotivets motor i gang), var sporbenyttelsen ændret til spor 5, hvortil indkørselshastigheden højst var 40 km/t på grund af krydsningssporskifternes konstruktion. Afsporingen skete i et af disse krydsningssporskifter. På afsporingstidspunktet var hastigheden ca. 100 km/t.

Print/export