Lac-Mégantic afsporingen skete den 6. juli 2013 i byen Lac-Megatic, Canada kl ca. 01:15 EDT, da et godstog med 5 lokomotiver og 72 vogne med råolie løb løbsk og afsporede. Fire godsvogne brød i brand og eksploderede. (10. juli er med sikkerhed 15 personer omkommet og op mod 50 savnes stadig). Mere end 30 huse blev ødelagt.

Toget

Godstoget tilhørte det amerikanske selskab Montreal, Maine and Atlantic Railway (MM&A), hvis spor løber gennem Lac-Mégantic. Toget var sammensat af 5 diesellokomotiver med 72 tankvogne hver fyldt med 113.000 l råolie. Olien kom fra North Dakota og skulle til Irving raffinaderiet i Saint John, New Brunswick.

Toget havde forladt Montreal og standsede i Nantes, ca. 11 km vest for Lac-Mégantic, kl 23:25 den 5. juli for skift af personale. Lokomotivføreren satte togets bremser og forlod det med henblik på overnatning på hotel. Nantes ligger ca. 115 meter højere end Lac-Mégantic.

Brandvæsen blev tilkaldt da der kl 23:50 blev meldt om brand og en MMA repræsentant hjalp brandvæsenet på stedet. Omkring midnat blev motoren stoppet og ilden (i det forreste lokomotiv). Brandvæsen og MMA forlod stedet da MMA havde fastslået at toget var sikkert. Iflg. et vidne satte toget sig i bevægelse ca 5 minutter efter at brandvæsenet havde forladt stedet. En pressemeddelelse fra selskabet antyder, at lokomotivets motor kan være blevet standset og at trykluftbremsen kan være blevet løsnet. Det ubemandede godstog satte sig senere i bevægelse på grund af tyngdekraften og skiltes fra de 5 lokomotiver ca. 800 meter fra Lac-Mégantic. Det kørte ind i byen med høj fart og afsporedes i en kurve.

Vognene

I 2009 var 69% af tankvognene i USA DOT-111 vogne. NTSB - The National Transportation Safety Board - bemærkede, at disse vogne „har en høj forekomst af fejl ved beholderen i forbindelse med ulykker“. Siden 2011 har den Canadiske regering krævet tankvogne med tykkere vægge, men ældre modeller må stadig anvendes.

Afsporing og eksplosion

Det ubemandede tog afsporede ved jernbaneoverkørslen ved Rue Frontenac som ligger i en kurve ca 600 meter nordvest fra broen over floden Chaudiére og umiddelbart nord for byens forretningsdistrikt. Mellem 4 og 6 eksplosioner hørtes i begyndelsen og varmen fra branden kunne føles så langt som 2 km væk.

Se også

Print/export