Klim stationThisted-Fjerritslev Jernbane

TFJ-station med Heinrich Wencks distinkte stationsarkitektur, som er så karakteristisk for de danske privatbaner omkring år 1900. Stationsbygningen, der er af „kvindetypen“ - lille og kompakt med gavl ud mod perronen, i modsætning til „mandestationerne“ der er lidt større og længere med gavlene vinkelret på perronen. Med undtagelse af Frøstrup station og billetsalgsstedet i Gøttrup er alle banens mellemstationer hvidkalkede med grundmur i røde sten og halvvalmede skifertage.

Træet i tagudhænget var rødmalet og vindskederne grønne. Træværket i døre og vinduer var ligeledes grønt og plankeværket mod udhuset rødt. Taget var sort skifertag medens karnappen havde bølgeeternittag. Varehuset var rødmalet med grønne hjørnestolper og døre, og der var grønne indfatninger om de hvide vinduesrammer.

Varehuset lå mod øst. Ud for perronen lå et kombineret omløbs­- og læssespor, med et stikspor i den østlige ende etableret i 1908. Ved læssevejen en kvægfold. Vejoverskæringen i stationens vestende havde dårlige oversigtsforhold og har derfor været sikret med bomme siden banens åbning.

Stationen blev anlagt umiddelbart ved den gamle kirkeby, og byen er af samme grund ikke en udpræget stationsby men har dog undergået en mærkbar forandring, bl.a. med hensyn til antallet af forretninger og håndværkere. Egnen er her frugtbar og tæt befolket og gav banen god søgning.

Print/export