Tidligere DSB-vandtårn på Otto Busses Vej Jernbaneterrænet på Vesterbro er et mere end 50 hektar stort areal på Vesterbro i København. Arealet er principielt afgrænset af gaderne Bernstorffsgade, Kalvebod Brygge, Vasbygade, Enghavevej og Ingerslevsgade. Området er primært opbygget og udviklet i det 20. århundrede, men er i dag under kraftig forandring i forbindelse med, at mange jernbanefunktioner er blevet flyttet ud af København.

Tilslutninger til jernbanenettet

Det samlede jernbaneanlæg har tre primære forbindelsesveje. Mod nord sluttes det via Hovedbanegården og banegårdsgraven til Boulevardbanen. Mod vest sluttes det via Enghave T til i retning mod Vigerslev station, og mod syd føres banen af broer over Enghavevej, via Sydhavn T og mod Køge Bugt og Sverige.

Tidligere fandtes endvidere tilslutning via Langebro både til den daværende Amagerbanen og til indsutri- og havnespor på Islands Brygge mv., ligesom et antal sidespor tidligere var lagt ud til industrivirksomheder i Sydhavnen. Desuden var de sporforbindelse til Kødbyen og Carlsberg og hen over hovedbanegårdens sporanlæg, lå kulbanen til Vestre Gasværk.

Primære anlæg

Københavns Hovedbanegård, Københavns Godsbanegård samt Dybbølsbro T ligger alle i området.

DSB's Centralværksteder og den tidligere DSB containerterminal udgør væsentlige anlæg i området, som ligeledes indeholder bebyggelsen Den Gule By, der også kendes under navnet Kineserbyen.

På området ligger et antal kommandoposter for afvikling af togtrafikken, bl.a. Kommandopost Tårnet (KT) Post tårnet (også kendt som Det Gule Palæ).

I den østlige del af området, nærmest Bernstorffsgade, er et større område blevet ryddet og Rigsarkivets nye bygninger opført sammen med to moderne kontorbygninger.

Færdselsårer

Den eneste egentlige adgangvej til området er den forgrenede Otto Busses Vej, som løber ind i området fra Kalvebod Brygge, passerer igennem området med Centralværkstederne for at ende ved Den Gule By, hvorfra en fodgængertunnel skaber forbindelse under jernbanen til Enghavevej. Fra dette område er ligeledes adgang til Det Gule Palæ, som er bedst kendt fra filmen ''Olsen Banden på banen''.

Fra Skelbækgade går en bil- og fodgængerbro over arealet og skaber forbindelse til indkøbscentret Fisketorvet /der i 2011 kom til at give supplerende navn til Dybbølsbro T samt Kalvebod Brygge.

Fremtiden

Jernbanemæssigt arbejdes der dels med at etablere et 6. hovedspor for S-banen, såvel som projekt 'KØR', der skal øge kapaciteten på den sydgående regionalbane.

Den tidligere DSB containerterminal er under rydning for at skabe plads til et fremtidigt vedligeholdelsescenter for den af folketinget vedtagne Metro-Cityring.

Banedanmark undersøger mulighederne for at anlægge en hjælpeperron i forbindelse med Dybbølsbro station for at aflaste fjerntrafikken på Hovedbanegården.

Området indeholder yderligere væsentlige arealer som ligger øde hen og afventer yderligere planlægning.

Eksterne kilder
Print/export