Højby station 1909 Højby station, Højby Sjælland station Hy på Odsherredsbanen.

På pladsen er hvor Højby stationsbygning ligger, lå der der før banens åbning kun en bygning, det gamle mejeri. Men så snart man var klar over, hvor stationen ville blive bygget, tog man fat på opførelsen af en brugsforening (Vig Brugsforening).

I 1916 havde Højby godt 400 indbyggere, i 1950 op mod 600, men først i de senere år har væksten taget fart.

Den pyntelige Højby Kro ligger nær stationen, og hvor Sparekassen senere kom til, lå den gamle brugsforening, der i 1927 fik privat sidespor, som dog blev fjernet i 1950-erne.

Stationsbygningen blev udvidet i 1907 og i 1923.

Krydsningsspor blev anlagt i 1956.

En yderligere udvidelse af stationsbygningen fuldførtes i 1965, sammen med modernisering og regulering af forpladsen.

1974 opførtes en tilbygning for postvæsenet. Den oprindelige omfattende godstrafik medførte, at pakhuset måtte udvides i 1904, 1907 og 1923. Fast enderampe fandtes fra banens åbning.

Stationsbygningerne

Ejendommen består af en hovedbygning i èn høj etage med relativt lavt halvvalmet heltag. Ved sydenden er tilbygget et mindre retirade- udhus, forbundet med hovedbygningen ved hegnsmur og plankeværk.

Yderligere mod syd er en af træ opført pakhusbygning.

Stationen er opført 1898 af samme arkitekt, og efter samme tegninger, som de øvrige mindre stationer på Odsherreds Jernbane. Arkitekten var Heinrich Wenck, der var overarkitekt ved DSB, og dermed også havde ansvaret for mange samtidige DSB-stationer.

Bygningen er opført i grundmur, med blank mur af røde sten indtil vindueshøjde, derefter hvidkalket. Taget der er halvvalmet, var oprindelig hængt med flad - dobbeltkraget falstagsten, men er i 1986 blevet omlagt med cementtagsten. Ved samme lejlighed er vindskederne blevet forsimplet, og der er kommet udstikkende spærrender i stedet for gesims på en del af bygningen.

Vinduerne er isat høje, fladbuede åbninger. Oprindelig var vinduerne småsprossede, men nu udskiftet til helglasruder. De oprindelige vinduer og døre kan endnu ses i det lille retirade- og udhus. Vinduerne var kulørte og dørene grønne.

Den rødmalede pakhusbygning med skydeporte mod banelegemet og mod læsserampen ved Stationsvej er opført af træ med en glat bræddebeklædning og dækket med tagpap.

Vindskeder og åse er elegant udskårne, som de oprindelig var på stationsbygningen.

Print/export