Udsigt fra spor 1 - find PU-signaletDen 1. juni 2004 kl. ca. 7:19 kolliderede et indkørende regionaltog fra Herning med et udkørende regionaltog i sydenden af Holstebro station.

Kollisionen mellem de tog regionaltog skete i sporskifte 01, der stod i stilling til kørsel mod spor 2, ved forholdsvis lav hastighed og 26 personer blev kvæstet, heraf 2 alvorligt; alle var passagerer i det indkørende tog (RV 3705), der bestod af MR-materiel.

Undersøgelserne påviste, at tog RV 3718 - der bestod af IC3 materiel var afgået fra Holstebro spor 1 uden at der var signalgivning til udkørsel, idet PU-signalet, der skulle iagttages, ikke eller kun vanskeligt kunne ses fra togets normale standsningsted i spor 1 og lokomotivføreren havde formentlig benyttet signalgivningen - signalet slukkede da overkørslen var sikret, og der var iø. fuld afhængighed mellem overkørsel og signalgivningen - i uordenssignalet for overkørsel 360 som indikation af at der var signal til udkørsel.

Det kritiske PU-signal blev siden flyttet så der kunne opnås den krævede synlighed og desuden er strækningen siden blev udrustet med ATC i forenklet udgave (ATC-t).

Både Banedanmark og DSB var gennem en tidligere afholdt signalkommission (30. marts 2004) klar over, at PU P12 havde synlighedsproblemer, i et vist omfang skabt af en monitor opsat af Banestyrelsen for DSB i 1997.

Print/export