Frihavnens jernbane / Frihavnsjernbanen

Frihavnsjernbanen var en privat godsjernbane i Københavns Frihavn, der var i forbindelse med med Toldboden og med DSBs rangerterræn ved Østerport station. Jernbanen befandt sig toldmæssigt i udlandet og var omgivet af et dobbelt støbejernsgitter. Banen blev drevet af Kjøbenhavns Frihavns-Aktieselskab (derfor ofte forkortet KFA) og blev nedlagt 2005. Banedriften blev allerede nedlagt i Søndre Frihavn i 1985 samtidig med, at området blev nedlagt som frihavn.

Frihavnen havde sit eget godt 20 km lange spornet og foretog selv med egne traktorer al rangering på terrænet. Helt fra begyndelsen havde banen en remise med plads til to lokomotiver opført af bølgejernplader. Remisen lå ved toldvagten ved Folke Bernadottes Allé. Det årlige antal ekspederede banevogne var svingende, men kom op imod 50.000 omkring 1920.

Indtil 1988 gik banen gennem Kastellet, der da blev rekonstrueret, hvorved banen og dens trace forsvandt. Samtidig blev remisen revet ned. Ved Toldboden gik Gefionbroen oprindeligt over banen, men broen fremstår nu som et amputeret levn uden sin oprindelige kontekst.

Endnu i 2013 kan dele af spornettet stadig genfindes. Store dele af hovedsporet langs Gittervej, Glückstadtsvej og Industrivej er således stadig intakt om end med enkelte afbrydelser af hensyn til fodgængere til og fra de krydstogtskibe, der har overtaget flere af kajerne. Men også på Orient Plads og Lüdersvej kan der endnu findes sporrester. Udenfor gitteret kan der tilsvarende findes gamle havnespor på Sundkrogskaj og Kalkbrænderiløbskaj selvom de ligesom sporene i Frihavnen for længst har mistet forbindelsen med omverdenen.[1]

Print/export