DSB type 1977 Sikringsanlæg.

Det første anlæg af typen idriftsattes på Grejsdal station 5. december 1980. Der var bestilt 14 i alt til strækningen (Vejle)- Holstebro

Togveje, signalstillinger osv. vises på en farveskærm og sikkerheden realiseres ved hjælp af en datamat med to programsystemer. I hvert sikringsanlæg indgår 2 relæhytter (koncentratorhytter) der er placeret i hver sin ende af stationen i nærheden af indgangssporskifterne. I den ene relæhytte er indrettet kontorrum hvor lokal betjening af sikringsanlægget kan ske. Udvendigt på begge relæhytter er i et skab anbragt nødbetjeningspanel, hvorfra forskellige betjeningsfunktioner kan udføres i tilfælde af datamatsvigt.

Fra omkring 1990 til 2006 var det ikke muligt at foretage anlægsgenerering, hvilket indebar at der ikke kunne ske ændringer og tilpasninger i de i drift værende sikringsanlæg af denne type.

Se også

Print/export