Daglyssignal

Signalform der anvender signallys dag og nat (modsat f.eks. armsignal, der anvender natsignal hhv. dagsignal).

Print/export