Banverket er den myndighed i Sverige, som er ansvarlig for den svenske stats jernbaneanlæg. Banverket blev dannet i 1988, hvor SJ blev opdelt, og jernbanetrafikken blev afreguleret. Banverkets hovedkontor ligger i Borlänge i Dalarna. Generaldirektør (pr. 2006) er Per-Olof Granbom.

Banverket står for drift og vedligeholdelse af størstedelen af jernbanenettet i Sverige og giver mod en afgift adgang til sporene for de virksomheder, som ønsker at transportere gods eller passagerer. Også nyanlæg af jernbanestrækninger varetages og planlægges af Banverket. Øvrige spor ejes blandt andre af Storstockholms Lokaltrafik, mens eksempelvis Roslagsbanan og Inlandsbanan drives som selvstændige virksomheder. Derudover er der en del kommunale og private sporanlæg såsom havnespor og industrispor.

På Banverkets hjemmeside er der udførlige oplysninger om alle igangværende og planlagte banearbejder på det svenske jernbanenet.

Ekstern henvisning

Print/export