Alslev Skov sidespor mellem Nørre Alslev og Orehoved Færge hhv Orehoved station etableret i forbindelse med bygningen af Storstrømsbroen.

Sporskifte etableret februar 1936. Togfølgestation (forgreningsstation) fra 1937. Senere sidespor og sporskifte fjernet august 1938.

Print/export