Slaget ved Svenstrup mellem oprørske bønder, der under Skipper Clements ledelse kæmpede for grev Christoffer af Oldenburgs og og den Lübske borgmester Wullenwebers planer om genindsættelse af Christian 2. og de adelige styrker samlet af Mogens Gøye og lensmanden på Kalø slot Erik Banner var et led i den borgerkrig, der benævnes Grevens Fejde (efter grev Christoffer).

Adelshæren af danske og holstenske ryttere og fodfolk blev samlet i Århus og besluttede at nedkæmpe bøndernes oprør uden at afvente de landsknægte som hertug Christian havde lovet at sende til hjælp.

Adelshæren overnattede i Svenstrup og den 16. oktober om morgenen rykkede Skipper Clements ca. 6000 mand ud af Ålborg og tog opstilling på højderne nord for Svenstrup. Adelshæren blev fanget i mosedragene ved hærvejen - Lere Sig - og led et fuldstændgt nederlag, hvorunder bl.a. de to anførere af adelshæren blev dræbt.

Slaget ved Svenstrup
Dato16. oktober 1534
KonfliktGrevens Fejde
StedSvenstrup ved Ålborg
Part 1>Christoffer af Oldenburg Lübeckerne
HærførerSkipper Clement
Styrke6000 mand
Part 2Hertug Christian
HærførerHolger Rosenkrantz Rigsråd Niels Brock
Styrke1200 mand
ResultatBøndernes sejr
Tab 1 ? døde
Tab 2 14 døde
Se ogsåListe over krigsslag - Felttog
Print/export