Slaget på Isted Hede 25. juli 1850 er det største slag i danmarkshistorien. 40.000 danske soldater kæmpede mod 34.000 slesvig-holstenere på Isted Hede nordvest for Slesvig. Efter 12 timers hårde kampe og svære tab, trak slesvig-holstenerne sig tilbage. Blandt de faldne var bl.a. F. A. Schleppegrell og Frederik Læssøe.

Slaget på Isted Hede
Dato25. juli 1850
KonfliktTreårskrigen
StedIsted i Slesvig
Part 1Slesvig-Holstenerne
HærførerKarl Wilhelm Freiherr von Willisen
Styrke 26800 mand
Part 2Danmark
HærførerGerhard Christoph von Krogh
Styrke37500 mand
ResultatDansk sejr
Tab 1534 døde 1202 sårede
Tab 2845 døde 2405 sårede
Se ogsåListe over krigsslag - Felttog

Preussen havde efter russisk pres trukket sig ud af krigen, og slesvig-holstenerne stod alene tilbage, men mange tyske frivillige meldte sig under den slesvig-holstenske trikolore.

Den danske hær under general Krogh var nu overlegen i antal og den var bedre uddannet end fjendens hær. Den tyske øverstbefalende var den preussiske general von Willisen.

Slesvig-holstenerne indtog dog en stærk forsvarsstilling ved Isted, hvor passagen omkring landevejen Flensborg-Slesvig indsnævres af moser og søer. Forsvaret havde dermed en stor fordel.

Kampene blev indledt kl. 1 om natten, og især de indledende angreb var kostbare for de danske styrker. Mange af hærens bedste officerer udviste stort mod, måske dumdristighed, og blev dræbt. Der stod hårde kampe ved landsbyerne Isted og Øvre Stolk, og ved 8-tiden om morgenen var situationen for danskerne kritisk. I løbet af de næste timer lysnede det dog, og ved middagstid gav general Willisen ordre til tysk tilbagetog.

Men sejren var dyrekøbt. På dansk side faldt der 845 mand, heriblandt general Schleppegrell og oberst Læssøe. Slesvig-holstenerne havde 534 faldne.

Efter sejren ved Isted tog den danske hær stilling på Dannevirke.

Se også
Print/export