Skaføgård er en herregård beliggende i Hvilsager Sogn i Syddjurs Kommune, 3 km NØ for landsbyen Mørke, ca. 28 km. nordøst for Århus. Opført 1580-1582 af Jørgen Ottesen Rosenkrantz.

Bygningen er måske ikke blandt landets største herresæder, men til gengæld en af de bedst bevarede. Fratrukket nogle forsvundne gavle på havesiden samt et åbent galleri mod gården, der blev nedrevet 1811, synes huset fuldstændig bevaret i sit ydre. Og det indre findes måske den største herlighed. Et kæmpemæssigt skab i egetræ. Skåret af den hollandske snedker Mikkel van Gronningen, hvis kendste værk er prædikestolen i Århus Domkirke. Skabet fylder 13 kvm på en væg, og med sin detaljerigdom regnes det for af de fornemste rennæssancemøbler i Nordeuropa.

Jørgen Rosenkrantz havde to sønner, Otte og Holger, og da han havde midlerne, lod han derfor opføre en gård til hver, Rosenholm og Skaføgård. Desværre døde Otte tidligt, hvorfor Skaføgård i stedet blev enkesæde for Jørgens hustru Dorthe Lange indtil hendes død 1613. Derefter gik gården videre til sønnen Holger. Hans søn Gunde Rosenkrantz måtte på grund af dårlig økonomi afhænde stedet 1647, hvorefter gården i det følgende århundreder ofte skiftede hænder.

Blandt gårdens kendte ejere gennem tiden finder man Jacob Brønnum Scavenius Estrup, der erhvervede herregården i 1852. Hans efterkommere ejer stadig Skaføgård.

Skaføgård Gods er på 999 hektar.

Ejere af Skaføgård
 • (1503-1520) Holger Eriksen Rosenkrantz
 • (1520-1542) Otte Holgersen Rosenkrantz
 • (1596-1613) Dorthe Lange (enke)
 • (1613-1642) Holger Rosenkrantz „den lærde“
 • (1642-1647) Gunde Rosenkrantz
 • (1647-1666) Steen Bille
 • (1666-1681) Henrik Ditlev Holck
 • (1681-1712) Mette Steensdatter Bille gift Holck
 • (1712-1749) Thomas Nicolaj Nielsen Behr
 • (1749-1778) Niels Thomsen Behr
 • (1778-1779) Niels Thomsen Behrs dødsbo
 • (1779-1786) Poul Nielsen Behr
 • (1786-1797) Anna Jørgensdatter Mørch gift Behr
 • (1797-1852) Jørgen Mørch Secher
 • (1907-1939) Jacob Estrup
 • (1939-1970) Niels Rudolph Estrup
 • (1970-1990) Hector Estrup / Vilhelm Estrup / Christian Estrup
 • (1990-2007) Hector Estrup
 • (2007-) Jacob Christen Estrup
Print/export