'Prøvestenen' er en kunstig ø nordøst for Amager, der oprindelig var en del af Københavns Befæstning. I dag domineres øen af store benzin- og oliebeholdere, hvorfor den i folkemunde også går under navnet 'Benzinøen'.

Prøvestenens historie begynder i 1713, da det besluttes at opføre et søfort øst for Amagers kyst. Formålet var at beskytte Kongedybet og dermed at holde fjendtlige fartøjer uden for beskydningsafstand af selve København. Kongens Nytorv ligger kun 3 km fra Prøvestenen!

Prøvestenen blev opbygget ved at sætte et par udtjente linjeskibe på grund sammen med en stor flydedok, der var bygget om til søbatteri med kanoner i to dæk, og som bar navnet Prøvestenen. Fortet fungerede indtil 1723, men isskruninger og storme ødelagde det, og i 1776 var det forsvundet fra havets overflade.

I 1802 dukker Prøvestenen igen op på søkortet, da der sættes 3 skibe på grund lidt nord for det oprindelige fort. Efter krigen mod englænderne 1807-14 forfaldt det og blev atter overladt til vejr og vind i 1828.

Men dermed var det ikke slut, for i 1863 opstår den tredje Prøvesten, tegnet af arkitekten Ferdinand Meldahl 100 meter nord for forgængeren på en kunstig ø af granitblokke. Det er sandsynligvis det første betonbyggeri, der her ser dagens lys i Danmark og måske verden. For selv om cement er en gammel opfindelse, som allerede de gamle romere kendte til, så begynder betonens moderne historie i disse år.

Københavns Havnevæsen overtog i 1933 de nedlagte søforter i havnen, herunder også Prøvestensfortet, der blev nedlagt i 1922. Prøvestensfortet blev købt for at danne en ø til opbevaring og omladning af søværts importeret olie og benzin. Det var fra starten hensigten at koncentrere al olieimport og oplagring her, fjernt fra byen.

Efter oliekrisen i 1970'erne og udvinding af olie i Nordsøen er distributionen ændret radikalt. Der er ikke længere behov for mange af de store tankanlæg. Den nordlige del er fortsat udlagt som oliehavn, medens den sydlige del af øen er omdannet til modtagelse fortrinsvis af sten og grus.

kobenhavns_befaestning

Ekstern henvisning
Print/export