'Lere Sig' er området beliggende øst for hovedvej A10 overfor Leregård mellem Svenstrup og Aalborg. Oprindeligt et sumpet vådområde med engdrag på ca. 35 ha. med afløb via Guldbækken. I forbindelse med dræningsarbejde omkring 1910 blev det lavtbeliggende område stort set udtørret. I 1534 har området været særdeles sumpet og nærmest uigennemtrængeligt for de tungt udrustede adelige ryttere under slaget ved Svenstrup.

Print/export