Køge kirke

Køge Sct. Nicolai kirke (viet til de søfarende skytshelgen), er som så mange kirker bygget af flere omgange. Kirken ligger lidt nord for byens torv med vestgavlen mod Kirkestræde og østgavlen mod Nørregade.

Straks ved byens grundlæggelse er man gået i gang med at opføre en kirke, der nu er næsten helt forsvundet. Murrester mellem den nuværende kirkes tårn og skib, der dateres til 1250-1300, stammer formentlig fra denne første kirke. Af fundamentrester ses at den har været 7 m bred, 17 m lang og med et kor på mindst 8 m.

Allerede i 1300-årene begynder man at udvide kirken. Det kvadratiske tårns første del med samme bredde som den oprindelge kirke, menes opført i 1324. Tårnet opførtes med 4 stokværk (etager), idet det 5. stokværk (det nuværende klokketstokværk) blev bygget til omkring 1450, hvorved tårnet nåede højde på 43 m. Østsiden af tårnet øverste stokværk er forsynet med en muret karnap, der har fungeret som fyrlygte.

Omkring år 1400 begyndte man på en ny udvidelse af kirken som i løbet af begyndelsen af dette århundrede stort set fik det udseende den har i dag. Man byggede først det nye kor ud mod Nørregade og rev derefter den gamle kirke ned og byggede den nye treskibede kirke frem til tårnet. Ved udvidelsen øgedes kirkens areal fra 175 kvadratmeter til ca. 1400 kvadratmeter.

Se også:

Print/export