Kastellet eller Citadellet Frederikshavn er et citadel i København og et af de bedst bevarede fæstningsanlæg i Nordeuropa. Det blev bygget som en del af Københavns volde af Christian 4. fra 1624. Det fremstår i dag som en femstjernet konstruktion. De fem bastioner er navngivet hhv. Kongens, Dronningens, Grevens, Prinsessens og Prinsens bastion. Kastellet har endog sin egen kirke, Kastelskirken (siden 1902 sognekirke for Kastels Sogn), og en mølle.

Historie

Kastellet blev grundlagt af Danmarks byggelystne konge Christian 4. den 28. oktober 1624.

Det var meningen, at der skulle have været bygget et slot, så kongen selv kunne søge tilflugt i Kastellet. Det blev dog droppet af økonomiske grunde.

Kastellet blev ikke færdig i Christian 4.s regeringstid, og det blev Frederik 3. som forstærkede skansen. Efter svenskernes belejring af København i 165860, blev den hollandske ingeniør Henrik Ruse (senere Rysensteen) tilkaldt for at om- og udbygge skansen. Den fik navnet Citadellet Frederikshavn, men er bedre kendt som Kastellet.

Kastellet forsvarede i 1807 bravt København mod englændernes angreb under bombardementet, men måtte overgive sig sammen med resten af byen.

Renoveret 198999 vha. midler fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Christen Købke (181048) malede mange af sine motiver i Kastellet. Det er værker som i dag anses for verdenskunst. En del kan ses på Statens Museum for Kunst.

Fængslet i Kastellet

Arrestbygningen i Kastellet var bygget op til kirken, med huller fra fængselscellerne ind til kirkerummet, så fangerne kunne følge med i gudstjenesterne.

Struensee afventede sin henrettelse i Kastellets fængsel. Også Griffenfeld og Dr. Dampe har siddet her. Statsfanger sad på Kongens nåde.

Senest sad værnemagtens befuldmægtigede, Werner Best, som fange i Kastellet i en periode efter 1945.

Kastellet i dag

I 2004 fyldte Kastellet 340 år. Kastellets fødselsdag markeres hvert år med et åbent hus-arrangement den sidste søndag i oktober. På denne éne dag i året kan møllen også beses i funktion.

Kastellet ejes af Forsvaret, og anvendes foruden forsvarschefens residens i Kommandantgården af bl.a. Hjemmeværnet, Forsvarets Efterretningstjeneste, foreningen Kredsen Mars og Merkur Danmark og Det Kgl. Garnisonsbibliotek, samt en række mindre myndigheder og tjenesteboliger.

Kastellet er fredet og fungerer således både som militærområde, kulturhistorisk mindesmærke, museum og park.

Kirkepladsen anvendes jævnligt til paradeplads i forbindelse med officielle besøg, og koncerter med militære orkestre.

Den Kongelige Livgarde bestrider vagten i Kastellet, med et vagtmandskab bestående af 4 gardere, 1 NK (garder) samt 1 VK (sergeant).

Eksterne henvisninger

Print/export