'Johann Friedrich Struensee', født i Halle i Tyskland i 1737 og død i 1772, var læge og politiker. Fra 1769 var han livlæge for Christian 7.

I begyndelsen af 1770 udnævnes Struensee til kabinetssekretær for dronning Caroline Mathilde og til forelæser for kong Christian 7. Han opgiver sin lægegerning og bliver politiker. Struensee bliver den forsømte 19-årige Caroline Mathildes elsker og får efterhånden mere og mere magt. I september 1770 skaffer Struensee sig af med udenrigsminister J.H.E. Bernstorff. Anledningen er, at Bernstorff har sendt to orlogsskibe på straffeaktion mod de algierske pirater. Togtet ender som en katastrofe. I december overtaler han kongen til at opløse gehejmekonseillet og indføre et kabinetsstyre med ham selv i rollen som kongens eneste minister.

Sommeren 1771 udnævner Struensee sig selv til geheimekabinetsminister og kan nu udstede kabinetsordrer på egen hånd. Kongens sindssygdom forværres, og Struensees magt er nu reelt ubegrænset. Struensee gennemfører hastigt en række reformer: Offentlige ansættelser skal udelukkende ske efter kvalifikationer, statens bureaukrati forenkles, og godsejernes indflydelse mindskes. Skole- og sundhedsvæsenet skal forbedres. Helt i oplysningstidens ånd afskaffer Struensee censuren og indfører trykkefrihed.

Denne udnyttes prompte til at udgive smædeskrifter om hans forhold til den unge dronning. Han skærer ned på tildelingen af ordener og forbyder anvendelse af tortur inden for retsvæsenet osv. Han afskaffer også en række hævdvundne helligdage. Forordningerne kommer i én strøm. En af dem er afsættelse af Københavns magistrat med den begrundelse, at byen styres for dårligt. Struensee fremsætter næsten 2.000 forordninger i sin magtperiode. De mange reformer møder modstand og skaffer Struensee mange fjender. Endelig udnævner han sig selv og vennen Enevold Brandt til lensgrever. Den 7. juli 1771 nedkommer Caroline Mathilde med en datter, prinsesse Louise Augusta. Pigen lyses dog i „kuld og køn“, det vil sige, at kongen anerkender faderskabet. Den almindelige mening er dog, at Struensee er faderen. Under Struensees styre blev i 1771 gennemført en forordning om, at alle huse i de større danske byer skulle forsynes med påmalede gadenumre.

Struensee, Johan Friedrich

Print/export