Den svære krydser Blücher af den tyske Hipperklasse indgik i aktiv tjeneste i den tyske Kriegsmarine pr. 10. september 1939, men kunne dog først meldes kampklar i begyndelsen af april 1940 efter en del træningssejladser.

Blücher blev under Operation Weserübung sænket i Oslofjorden den 9. april 1940 af norske kystbatterier placeret på fortet Oscarsborg.

Krydseren havde navn efter den preussiske generalfeltmarskal Blücher.

Søsterskibe:

Print/export