En 'bastion' er et fremskud i en fæstningsvold. Bastioner er som regel polygonformede.

Se også
Print/export