'Anker Dolleris Engelund' (30. maj 1889 - 6. juni 1961) er født i Randers, men voksede op i København og Aalborg. Han var en dansk bygningsingeniør, professor i bygningsstatik, og rektor for Den Polytekniske Læreanstalt (1941–59).

Anker Engelund blev uddannet som ingeniør ved Polyteknisk Læreanstalt, og fik derefter ansættelse i DSB. I 20´erne stod Anker Engelund for bygningen af mange af de broer, der for første gang bandt de danske landsdele sammen. Anker Engelund blev dermed kendt som Danmarks store brobygger. Han har projekteret mange af sin tids kendte broer, bl.a. Kong Christian den X's Bro (1930), Storstrømsbroen (1937), Vilsundbroen (1939) og Dronning Alexandrines Bro (1943) og har desuden lavet skitseprojekter til broer, der først blev opført - i ændret form - efter hans død.

Da krigen kom, hørte byggeriet delvist op, og Engelund blev nu i stedet leder af den polytekniske læreanstalt i København. Her sørgede han i 50´erne ikke uden politisk snilde for instituttets udflytning til større og bedre faciliteter i Lyngby, det nuværende DTU. Han gik af i 1959 og døde to år senere.

Den central vej på DTU's campus ved Lyngby er opkaldt efter ham (Anker Engelundsvej).

Print/export